Văn Phòng Nhà Đất Văn Minh (Nhà đất Hải Phòng) - Hotline : 09.04.09.1130
Văn Phòng Nhà Đất Văn Minh (Nhà đất Hải Phòng)
Tìm kiếm từ khóa
29/02/2024
Giá : 5 tỷ 800 triệu
Diện tích : 633 m2
Đường : m
23/02/2024
Giá : 7 tỷ 868 triệu
Diện tích : 716 m2
Đường : m
22/01/2024
Giá : 10 tỷ 500 triệu
Diện tích : 531 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 7 tỷ 868 triệu
Diện tích : 716 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 595 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 5 tỷ
Diện tích : 629 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 48 tỷ 500 triệu
Diện tích : 655 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 1,165 m2
Đường : m
Tìm kiếm từ khóa
Tìm kiếm bất động sản
Bất động sản HOT
Bất động sản Nổi bật
Bất động sản mới