Văn Phòng Nhà Đất Văn Minh (Nhà đất Hải Phòng) - Hotline : 09.04.09.1130
Văn Phòng Nhà Đất Văn Minh (Nhà đất Hải Phòng)
Tìm kiếm từ khóa
29/02/2024
Giá : 2 tỷ 250 triệu
Diện tích : 108 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 15 tỷ 200 triệu
Diện tích : 125 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 3 tỷ 850 triệu
Diện tích : 105 m2
Đường : m
23/02/2024
Giá : 4 tỷ 100 triệu
Diện tích : 115 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 5 tỷ 350 triệu
Diện tích : 128 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 2 tỷ 300 triệu
Diện tích : 105 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 13 tỷ 500 triệu
Diện tích : 122 m2
Đường : m
30/01/2024
Giá : 16 tỷ
Diện tích : 100 m2
Đường : m
26/01/2024
Giá : 1 tỷ 980 triệu
Diện tích : 116 m2
Đường : m
25/01/2024
Giá : 4 tỷ 290 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : m
24/01/2024
Giá : 4 tỷ 280 triệu
Diện tích : 130 m2
Đường : m
24/01/2024
Giá : 3 tỷ 200 triệu
Diện tích : 107 m2
Đường : m
24/01/2024
Giá : 4 tỷ 300 triệu
Diện tích : 124 m2
Đường : 7m
22/01/2024
Giá : 2 tỷ 680 triệu
Diện tích : 134 m2
Đường : m
22/01/2024
Giá : 1 tỷ 700 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 2 tỷ 664 triệu
Diện tích : 144 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 18 tỷ
Diện tích : 139 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 5 tỷ 500 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 15 tỷ 300 triệu
Diện tích : 105 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 8 tỷ 200 triệu
Diện tích : 120 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 12 tỷ 500 triệu
Diện tích : 105 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 3 tỷ 300 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 4 tỷ 200 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 7 tỷ 200 triệu
Diện tích : 120 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 110 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 5 tỷ 500 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : 21m
17/01/2024
Giá : 2 tỷ 850 triệu
Diện tích : 144 m2
Đường : m
16/01/2024
Giá : 5 tỷ 700 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : 5m
16/01/2024
Giá : 2 tỷ 600 triệu
Diện tích : 125 m2
Đường : m
15/01/2024
Giá : 21 tỷ 800 triệu
Diện tích : 128 m2
Đường : m
15/01/2024
Giá : 4 tỷ 440 triệu
Diện tích : 111 m2
Đường : m
15/01/2024
Giá : 4 tỷ 300 triệu
Diện tích : 130 m2
Đường : m
Tìm kiếm từ khóa
Tìm kiếm bất động sản
Bất động sản HOT
Bất động sản Nổi bật
Bất động sản mới