Văn Phòng Nhà Đất Văn Minh (Nhà đất Hải Phòng) - Hotline : 09.04.09.1130
Văn Phòng Nhà Đất Văn Minh (Nhà đất Hải Phòng)
Tìm kiếm từ khóa
29/02/2024
Giá : 2 tỷ 550 triệu
Diện tích : 45 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 1 tỷ 350 triệu
Diện tích : 95 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 9 tỷ 600 triệu
Diện tích : 70 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 2 tỷ 760 triệu
Diện tích : 60 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 5 tỷ 250 triệu
Diện tích : 60 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 5 tỷ 500 triệu
Diện tích : 79 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 3 tỷ 850 triệu
Diện tích : 105 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 3 tỷ 400 triệu
Diện tích : 65 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 6 tỷ 500 triệu
Diện tích : 52 m2
Đường : m
29/02/2024
Giá : 16 triệu 500 nghìn
Diện tích : 80 m2
Đường : m
22/02/2024
Giá : 1 tỷ 200 triệu
Diện tích : 21 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 999 triệu
Diện tích : 23 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 5 tỷ 350 triệu
Diện tích : 128 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 11 tỷ 500 triệu
Diện tích : 191 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 2 tỷ 150 triệu
Diện tích : 54 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 2 tỷ 800 triệu
Diện tích : 72 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 1 tỷ 650 triệu
Diện tích : 37 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 450 triệu
Diện tích : 62 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 2 tỷ 500 triệu
Diện tích : 40 m2
Đường : m
20/02/2024
Giá : 1 tỷ 250 triệu
Diện tích : 60 m2
Đường : m
05/02/2024
Giá :
Diện tích : 45 m2
Đường : 10m
30/01/2024
Giá : 2 tỷ 250 triệu
Diện tích : 40 m2
Đường : m
26/01/2024
Giá : 1 tỷ 980 triệu
Diện tích : 116 m2
Đường : m
25/01/2024
Giá : 4 tỷ 290 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : m
24/01/2024
Giá : 1 tỷ 680 triệu
Diện tích : 60 m2
Đường : m
24/01/2024
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 74 m2
Đường : m
24/01/2024
Giá : 650 triệu
Diện tích : 24 m2
Đường : m
24/01/2024
Giá : 4 tỷ 145 triệu
Diện tích : 59 m2
Đường : m
22/01/2024
Giá : 2 tỷ 970 triệu
Diện tích : 42 m2
Đường : m
22/01/2024
Giá : 2 tỷ 500 triệu
Diện tích : 40 m2
Đường : m
22/01/2024
Giá : 2 tỷ 800 triệu
Diện tích : 72 m2
Đường : m
22/01/2024
Giá : 10 tỷ 500 triệu
Diện tích : 531 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 1 tỷ 880 triệu
Diện tích : 52 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 4 tỷ 145 triệu
Diện tích : 59 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 11 tỷ 900 triệu
Diện tích : 77 m2
Đường : m
21/01/2024
Giá : 8 tỷ 900 triệu
Diện tích : 77 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 2 tỷ 050 triệu
Diện tích : 62 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 1 tỷ 550 triệu
Diện tích : 50 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 1 tỷ 250 triệu
Diện tích : 60 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 12 tỷ 500 triệu
Diện tích : 105 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 3 tỷ 300 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 680 triệu
Diện tích : 50 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 450 triệu
Diện tích : 63 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 2 tỷ 150 triệu
Diện tích : 54 m2
Đường : m
20/01/2024
Giá : 790 triệu
Diện tích : 60 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 5 tỷ
Diện tích : 300 m2
Đường : 6m
18/01/2024
Giá : 6 tỷ 500 triệu
Diện tích : 52 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 2 tỷ 950 triệu
Diện tích : 45 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 4 tỷ 650 triệu
Diện tích : 39 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 2 tỷ 900 triệu
Diện tích : 64 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 110 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 6 tỷ 800 triệu
Diện tích : 77 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 11 tỷ 500 triệu
Diện tích : 60 m2
Đường : m
18/01/2024
Giá : 5 tỷ 200 triệu
Diện tích : 50 m2
Đường : m
17/01/2024
Giá : 1 tỷ 680 triệu
Diện tích : 20 m2
Đường : m
17/01/2024
Giá : 3 tỷ 600 triệu
Diện tích : 66 m2
Đường : m
16/01/2024
Giá : 1 tỷ 850 triệu
Diện tích : 72 m2
Đường : m
16/01/2024
Giá : 2 tỷ 400 triệu
Diện tích : 40 m2
Đường : m
16/01/2024
Giá : 2 tỷ 850 triệu
Diện tích : 41 m2
Đường : m
16/01/2024
Giá : 4 tỷ 550 triệu
Diện tích : 40 m2
Đường : m
16/01/2024
Giá : 2 tỷ 050 triệu
Diện tích : 44 m2
Đường : m
16/01/2024
Giá : 5 tỷ 700 triệu
Diện tích : 100 m2
Đường : 5m
16/01/2024
Giá : 2 tỷ 600 triệu
Diện tích : 125 m2
Đường : m
15/01/2024
Giá : 21 tỷ 800 triệu
Diện tích : 128 m2
Đường : m
15/01/2024
Giá : 3 tỷ 500 triệu
Diện tích : 46 m2
Đường : m
15/01/2024
Giá : 4 tỷ 980 triệu
Diện tích : 56 m2
Đường : m
Tìm kiếm từ khóa
Tìm kiếm bất động sản
Bất động sản HOT
Bất động sản Nổi bật
Bất động sản mới